• Man - Tor 7.00 - 16.30 samt Fre 7.00 - 14.30 Lørdag, søndage og helligdage lukket

Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Vilkår/persondatapolitik

1. FORMÅL

Formålet med Skytte VVS´s persondatapolitik er, at forklare hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er Skytte VVS’ målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER SKYTTE VVS?

Vi har brug for visse personoplysninger for at kunne levere målrettet services og information. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere en ydelse til dig.

3. HVEM VIDEREGIVER SKYTTE VVS‘ PERSONOPLYSNINGER TIL OG HVORDAN HÅNDTERES DE?

Vi udveksler kun personoplysninger medOrdrestyring.dk som står for alt lagring af vores data. Skytte VVS videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Sletning & Anonymisering af data:
Lovgivningen giver mulighed for enten at slette data der kan sammenkædes med en privatperson, eller anonymisere den pågældende data. I Ordrestyring har vi valgt sidst nævnte model, anonymisering. Det betyder, at nævnte data ved forespørgsel, eller et herefter angivet tidsinterval, anonymiseres ved at overskrive de nævnte data med ordet ”Slettet” eller tallet ”0”, alt efter typen af dataenhed.

Som udgangspunkt, skal data automatisk overskrives når der ikke længere er et relevant grundlag for at beholde dem. Ordlyden i lovgivningen er meget vag, men vi har valgt et udgangspunkt på 3 måneder (90 dage) fra sidste redigeringsdato, hvorefter en automatisk overskrivning finder sted, medmindre dataen fortsat er i brug.

Dataene er i brug, såfremt andre lovgivninger, eksempelvis regnskabslovgivningen, afholder os fra at overskrive den, eller når dataene fortsat opdateres, eksempelvis ved oprettelse nye ordre eller lignende.

I Danmark umyndiggør lokal lovgivning GDPR’s krav om overskrivning af data i følgende scenarier:

Faktura & Kreditnota

  • Er der oprettet en faktura eller kreditnota på kunden, skal dokumenterne opbevares i fem (5) år
  • Er der sendt et tilbud og er tilbuddet accepteret, skal tilbuddet opbevares i ét (1) år
  • Er der oprettet skemaer og/eller kvalitetssikring på en sag, skal denne data opbevares i ti (10) år
  • Er ovenstående data gemt andetsteds end hos Ordrestyring, er der naturligvis mulighed for at
    slette dataene på trods.